Yu Qihui (b.1934)

Creator details

Name
Yu Qihui (b.1934)
Nationality
Chinese

Assets (1 in total)

Floating Music (Yuyin liaorao) 1998 (colour woodcut)

Back to top